COMUNICATE

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIA PUBLICA DESCHISA

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A. , cod fiscal RO3286536, cu sediul în Municipiul Timisoara, str. Eternitatii nr. 45, jud. Timis, tel.0256-215003, fax. 0256-215007, e-mail sdm@sdm-tm.ro, persoana de contact, Șef Birou Achiziții ,ing.Gherghel Dan , telefon 0256215214,  0730188383, anunță:

Închirierea  pe o perioadă de 3(trei)ani a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în  P-ța Unirii nr.8, SAD 4, Timișoara, zona I Est, la parterul imobilului cu intrare din stradă,  înscris în CF-ul nr. 402620-C1-U15, nr.topografic 435/XXII , compus din 2 încăperi, bar, debara, grup sanitar, 2WC-uri, cu 7,67% din părțile comune indivize și 60/775 mp teren, neamenajat

Închirierea prin licitație publică a spațiului menționat mai sus este aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administratie nr.24/21.07.2020.

Persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar din Documentatia de atribuire prin transmiterea prin fax (0256-215007) sau e-mail  (sdm@sdm-tm.ro) a unei solicitari si numai dupa achitarea contravalorii acesteia, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Documentatia de atribuire  se pune la dispoziţia agenţilor economici interesaţi pe suport hârtie. Achiziționarea documentației de atribuire fiind obligatorie pentru toți participanții la licitație

Documentația de atribuire  se obține dupa achitarea contravalorii prin ridicarea, de la Biroul Achizitii   din cadul S.C. Drumuri  Municipale Timisoara S.A , str.Eternitatii nr.45, Timisoara, de luni până vineri, între orele 7,00-15,00, telefon 0256215214,  0730188383

Contravaloarea documentației este de 15 lei și se  achită în numerar, la casieria Drumuri Municipale Timișoara SA din str.Eternitatii nr.45 sau in contul deschis la ING Bank Timisoara, cont IBAN RO79 INGB 0002 0082 2156 8911, cod fiscal RO 3286536 .

După intrarea în posesia documentației de atribuire, persoanele interesate pot solicita clarificări până in data de 13.08.2020.

Ofertantul are obligaîia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. 

Ofertele se depun până la data de 2.10.2020 ora 11:00 la secretariatul societatii Drumuri Municipale Timișoara SA  din str.Eternitatii nr.45, Timișoara ,într-un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Sedința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 2.10.2020 ora 11:15 la sediul societatii Drumuri Municipale Timișoara SA  din str.Eternitatii nr.45, Timișoara.

Contestațiile cu privire la desfășurarea prezentei proceduri se adresează spre soluționare comisiei de soluționare a contestațiilor desemnată în baza deciziei Directorului General al societății Drumuri Municipale Timișoara SA  iar acțiunile formulate împotriva decizieii comisiei de soluționare a contestațiilor se vor înregistra la Tribunalul Timis  instanța de contecios administrativ, în condițiile Legii nr.544/2004.

 

Achiziţionaţi voucher parcare

Aplicatie

Pentru parcarea cu voucher şi parcarea cu SMS s-a dezvoltat aplicaţia de parcare Tpark. Descarcă GRATUIT aplicaţia pentru telefonul mobil.